Brankári
Erik
Vilhan
Peter
Kalmár
Samuel
Chovanec
Jakub
Karásek
Obrancovia
Šimon
Gabera
Matej
Gondek
Šimon
Mochnacký
Emil
Lokša
Samuel
Švarc
Záložníci
Michal
Remenár
Sebastian
Vlkolensky
Adam
Bojtoš
Patrik
Dováľ
Martin
Pocklan
Samuel
Zachar
Miroslav
Chodúr
Richard
Kováč
Roman
Matuška
Ján
Blahút
Útočníci
Šimon
Paulovič
Branislav
Adamove
Erik
Čičmanec
Alex
Ríz
Joachim
Jashari